Nazad na rubriku   Nazad na rubriku

Literatura o Benkovcu i Dalmaciji

Aleksijević, Spiridon M., Žitije Blaženopočivšeg Nikanora Bogunovića Skočića, Arhimandrita manastira Krke, hrama Sv. Arhistratiga, SDM za 1840, U Zadru /1839/,  148-171;

Antoljak, Stjepan, Nekoliko podataka o doseljenju Crnogoraca u Zadar i okolicu Bribira, Istoriski zapisi, Cetinje, 4/1951, knj. VII, sv. 10-12, 464-468;

Antonijević, Dragoslav, Obredi i običaji balkanskih stočara, Beograd 1982;

Aralica, Ivan, Konjanik, Zagreb 1971;

Arsenijević-Batalaka,Lazar, Istorija srpskog ustanka, II, Beograd 1899;

Arsenić, Radoje, Hrvatsko leto 1992. godine: hrvatski naslednici arijevaca, Politika, Beograd, 89/1992, 28348 (8. IX), 15;

Arsenić, Radoje, I Tesla postao četnik: u Hrvatskoj se nastavlja uklanjanje srpskih tragova, Politika, Beograd, 91/1994, 28904 (5. IV), 7;

Atlagić, Marko, Kratak pregled prošlosti Ostrovice s osvrtom na obitelj Atlagić, u: Benkovački kraj kroz vjekove, zbornik 1, Benkovac 1987, 143-147;

Babac, Marko, Jovan Šarić (1836-1905) sveštenik, književnik i pjesnik na Primorju, Beograd 1986;

Babac M. Pavle, Velebitsko podgorje: 1941-1945, Beograd 1965;

Babić, Ivan, Skradin i njegovo područje u prošlosti, Skradin 1986;

Babić, Nikola, L. Opis osvećenja obnovljene crkve u Dubrovniku, Šematizam Pravoslavne eparhije bokokotorsko-dubrovačke za 1907, U Dubrovniku 1907, 39-43;

Badalić, Hugo, /Predgovor/, u: Jovan Sundečić, Izabrane pjesme, Zagreb 1889;

Banović Sjepan, Hrvatski idealizam i velikosrpska ideja (od Vuka Karadžića do danas), Obzor, Zagreb, 68/1927, 179-184, 5;

Banović, Stjepan, Kratki pregled hrvatskog idealizma i velikosrpske ideje od Vuka Karadžića do naših dana, U Koprivnici, 1927. (Politička knjižnica; 2);

Bažova, Arijadna Pavlovna, Russko-jugoslavanske otnošenia vo vtoroá polovine XVIII v., Moskva 1982;

Baiamonti, Giulio, Il Morlacchismo  d'Omero, Giornale Enciclopedico d' Italia, 1797, 77-98;

Baiamonti, Giulio, Storia de' costumi de' Morlacchi, Venezia 1796;

Bajić, Nataša, Drniš u katastru prve polovice XIX. stoljeća, Ethnologica dalmatica, vol. 3, Split 1994;

Bakotić, Lujo, Srbi u Dalmaciji od pada Mletačke republike do ujedinjenja, Beograd /1939/;

Bakotić, Lujo, Srbi u Dalmaciji od pada Mletačke Republike do Ujedinjenja, Beograd 1991 (fototipsko izdanje);

Baras, Frano, Vuk u Splitu: Vukov kraj: Galerija fotografije Fotokluba “Split”, 7.12.-20.12. 1987, /Split/ 1987.

Banac, Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: porijeklo, povijest, politika, (preveo s engleskog Josip Šentija), Zagreb 1988;

Banović, Stipe, Britka sablja  kotarskog junaka Plavše harambaše i njegov imotski dvojnik, ZR, 7/1958, 3;

Banović, Stipe, Dva Priloga poznavanju historijskih lica naše narodne epike, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. 37, Zagreb, 1953;

Barišić, Ranko, Scene kosovske bitke na tanjiru majstora Horacija Fortece Šibenčanina, u: Kosovska narodna čitanka, Šibenik 1989, 33-39;

Bartulović, Niko, Mirko Korolija, Srpski književni glasnik, Beograd 1934, knj. XLII, 7;

Bach, Ivan, Ruski zlatarski radovi 18. i 19. stoljeća u crkvi sv. Ilije u Zadru, Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar, 9/1962, 313-329;

Bačić, Petar Krstitelj, Spomen-knjiga franjevačkoga gimnazija u Sinju, Sarajevo 1905;

Bačić,  Stanko, Visovački franjevci u Skradinskoj biskupiji, Split 1991;

Bačić,  Stanko, Lisičić, Lisičić 1996;

Bačić,  Stanko, Perušić: župa Marijina Uznesenja u zadarskoj  nadbiskupiji: prošlost i sadašnjost župe u prigodi 540. obljetnice progona spomena župne crkve, Split 1989;

Bačić,  Stanko, Franjevački samostan u Karinu, Šibenik 1995;

Bačić,  Stanko, Franjevci u Zadarskoj nadbiskupiji i Ninskoj biskupiji, Šibenik 1995;

Begović, Milan, Djetinjstvo Vladimira Nazora, u: Pjesme, drame, kritike i prikazi, I, Zagreb 1964 (Pet stoljeća hrvatske književnosti, /knj. 375/), 302-309;

Begović, Milan, Konte Ivo, Hrvatska revija, Zagreb, 2/1929, 10;

Bezić Božanić, N/evenka/, Krupa, Likovna enciklopedija Jugoslavije, 1, Zagreb 1987, 146;

Belicza, Biserka i Melita Rastija, Đuro Augustinović i njegove rasprave o hrvatskoj medicinskoj terminologiji, u: Glina: glinski kraj kroz stoljeća, Glina 1988, 552-554;

Benvenuti, Angelo de, Storia di Zara dal 1409 al 1797, Milano, 1944;

Benvenuti, Angelo de,  Storia di Zara dal 1797 al 1918, Milano, 1953;

Berezin,  Leonid V.,  Horvatia, Slavonia, Dalmacia i Voenaa Granica, II, S. Peterburg 1879;

Berić, Dušan, Veze Dabro-bosanskih mitropolita sa pravoslavnom crkvom u Dalmaciji od druge polovine XVIII veka, Novi istočnik, Sarajevo, 7/1940, 2;

Berić, Dušan P., Dva Dositejeva poznanika iz Dalmacije, Kovčežić, Beograd, 5/1963, 141;

Berić, Dušan, Dva pisma Luke Botića, Zadarska revija, Zadar, 13/1964, 4, 297-300;

Berić, Dušan, Iz književne prošlosti Dalmacije, Split 1956;

Berić, Dušan, Iz prošlosti "Muške zakladne Bovanove škole" u Šibeniku, Školski vjesnik, Split, 10/1960, 5 (svibanj), 9-10;

Berić, Dušan, Školstvo Šibenika i njegove okolice u prošlosti (1412-1921), Split 1964;

Berić, Dušan, Srbi u Dalmaciji od kraja XVII veka do 1914. godine, u: Srpski narod van granica današnje SR JUgoslavije od kraja XV veka do 1914. godine, Beograd 1996, 83-96;

Beroš, Josip, Pobune u Dalamaciji protiv Francuza 1806. i 1807. godine (u povodu dvjestogodišnjice Napoleonova rođenja), ZR, 1969, 4, 263-287;

Beuc, Ivan, Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527-1945), Zagreb 1969;

Bešević, Ivanka, Krupi u pohode, Politika, 28. I 1973, 12;

Bešlagić, Šefik, Stećci i neki njima slični nadgrobnici u okolini Zadra, Radovi Centra JAZU u Zadru, Zadar, 21/1974, 57-89;

Bianchi, Carlo Federico, Zara christiana, vol. I, II. Zara 1877, 1879;

Biankini, Juraj, Dr. Miho Klaić i Don Mijo Pavlinović, Jubilarni broj Narodnoga lista (Il Nazionale), 1862-1912, Zadar, 1. ožujka 1912, 1;

Biokovac vidi Urlić-Ivanović, Grgur

Birkfelner, Gerhard, Hilandarski rukopisi u Beču, u: Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa, Beograd 1995, 45-52;

Bjelanović, Živko, Imena stanovnika mjesta Bukovice, Split 1978;

Bjelanović, Živko, Antroponimija Bukovice, Split 1988;

Bjelanović, Živko, Toponimija benkovačkog kraja kao ogledalo njegove prošlosti, Benkovački kraj kroz vjekove, zbornik 1, Benkovac 1987, 171-185;

Bjelanović, Živko, Novoštokavski govori sjeverne Dalmacije i čakavski supstrat, Radovi Pedagoške akademije, Split, 1977, br. 2, 47-56;

Bjelanović, Sava, Don Miho na braniku, U Zadru 1883.

Bjelanović, Sava, Kako smo selili iz Bosne i Hercegovine, Novi Trebević: veliki srpski ilustrovani kalendar u Bosni i Hercegovini za godinu prostu 1893, Sarajevo, 2//1892/, 103-110;

Bjelanović, Sava, Mitropolit Đorđe Nikolajević, Srpski glas, Zadar, 17/1896, 37 (15.(27.)02.), /1/;

Bjelanović, Sava, Post funera, Srpski list, Zadar, 8/1887, 19, 2;

Bjelanović, Sava, Predgovor, u: Hermann Ignaz Bidermann,  O etnografiji Dalmacije, U Zadru, 1893. (2. izd.), str. III–IX;

Bogdanović, Dimitrije, Vojisalv J. Đurić i Dejan Medaković,  Hilandar, Beograd 1978;

Bogićević, Vojislav, Istorija razvitka osnovnih škola u Bosni i Hercegovini u doba turske i austrougarske uprave (1463-1918), Sarajevo 1965;

Boglich, Giacomo -Giovanni Danilo, Catalogo delle opere risguardanti la storia patria, Programma dell’ i. r. Ginnasio  superiore  in Zara 1859,  Zara 1859;

Bogović, Mile, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine, Zagreb 1982;

Bodulić, D., Pohrvaćenje klasične gimnazije, u: Spomen 150-godišnjice klasične gimnazije u Splitu, Split 1967, 20-25;

Bojanovski, Ivo, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Sarajevo 1974;

Bojničić, Ivan, Der Adel von Kroatien und Slavonien, Nürnberg 1899;

Bojničić Kninski, Ivan, Jakov Bribirski od plemena Šubić, Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, Zagreb, 1/1899, 2, 85-89;

Bojović,  Zlata, Odjeci istorijskih zbivanja u Ravnim kotarima u delima baroknih pisaca, Benkovački kraj kroz vjekove, zbornik 1, Benkovac 1987, 149-156;

Bomman, Gianantonio/, Storia civile ed ecclesiastica della Dalmazia, Croazia e Bosnia, I-II, In Venezia 1775;

Boca, Stefan, Pazimo na vreme, I, Beograd 1976;

Boca, Stefan, Srpska crkva u Dalmaciji i Boko Kotorskoj, u: Srpska pravoslavna crkva 1219-1969: spomenica o 750-godišnjici autokefalnosti, Beograd 1969;

Bracenjell, Catherine NJendy, The Uskoks of Senj: piracy, banditry, and holy njar in the sixteenth-century Adriatic, Ithaca and London 1992;

Brkić, Ivo, Plesni folklor Ravnih Kotara i Bukovice, Benkovački kraj kroz vjekove, zbornik 1, Benkovac 1987, 261-284;

Brusina, Spiridion, Narodna imena životinja, Bulletino agrario della Dalmazia=Gospodarski list dalmatinski, Zara, 16/1887, 13 (1. VII), 207; 

Brusina, Spiridion, Note préliminaire sur le groupe des Aphanotylus, nouveau genre de Gastropode de l’horizon â. Lyrcaea, et sur ljuelljues autes espé ces nouvelles de Hongrie, Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga društva, 6/1892-1894,  Zagreb 1894, 1-6; 

Brusina, Spiridion,Prirodopisne znanosti, osobito zoologičke, u obće i kod nas, Rad JAZU, knj. XXXVI, Zagreb 1876;

Budimir, Milojko, Manastir Krka - arheološko istarživanje: zaštitni radovi, Obavijesti, Zagreb, 22/1990, 2, 55-56;

Buturac, Josip, Arhiv Propagande u Rimu ipovijest Južnih Slavena, Croatica christiana periodica, Zagreb, 2/1978, 2, 174-184;

V. D. Osnovateljno pravo zadarske pravoslavne crkvene opštine, Glasnik Pravoslavne dalmatinske crkve, Zadar, 19/1911, 10, 147-149; 11, 166-171;

Vasiljević, Dušan, Gerasim Petranović, prvi episkop Bokokotorski i Dubrovački, u: Spomenica Manastira Savine, Kotor 1930, 17-21;

Veliki srpski prosvjetni dobrotvor Kostantin Vučković: njegov život i rad (1828-1893), Dubrovnik 1909;

Veselinović, Rajko L., Umetnost u Srba Severne Dalmacije u XVIII stoleću (prilog istorije srpske umetnosti u XVIII veku), Zbornik za likovne umetnosti /Matice srpske/, Novi Sad, 18/1982, 199-214 (i separat);

Neinnifrith, Tom, J. The Vlachs: The History of a Balkan People, New York 1987;

Vince, Zlatko, Pogledi Božidara Petarnovića na književni jezik, Zbornik za filologiju i lingvistiku, 4-5/1961-62, Novi Sad 1962, 357-361.

Vince, Zlatko, Različiti pogledi na hrvatski književni jezik XIX stoljeća, Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar, 20/1973, 343-357;

Vladika Stefan Knežević: posmrtno, u: Almanah: Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb 1971, 31-33;

Vlajinac, Milan Z., Moba i pozajmica, narodni običaji udruženoga rada, opis ocena i njihovo sadašnje stanje, Srpski etnografski zbornik, knj. XLIV, Beogad 1929;

Vlahov, Šimun, Sjevernom Dalmacijom, Zagreb 1939;

Vlahović, Petar, Etničke i etnološke odlike Republike Srpske Krajine, u: Republika Srpska Krajina, Knin-Beograd 1996;

Vlačić, LJubo, Dr. Božidar Petranović i unija: po spisima tajne arhive Namesništva dalmatinskog, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, knj. 9, Beograd 1929;

Ljubo Ner. Vlačić, Iz prošlosti srpske oblasti neretljanske, U Mostaru 1901;

Vlačić, Ljubo Ner., Iz prošlosti srpske oblasti neretljanske, Dubrovnik 1903;

Vlačić, Ljubo, Iz Tajne arhive Namesništva dalmatinskog u Zadru, Glasnik Srpske pravoslavne patrijaršije, U Sremskim Karlovcima, 8/1927, 2 (15/28. 01.);

Vlačić, Ljubo, Pantelejmon Živković kao dalmatinski episkop: (po neobelodanjenim tajnim aktima arhive dalmatinskog namesništva), Sarajevo 1937;

Voinovitch, Lujo/de, Histoire de Dalmatie, /II/, Paris, 1934;

Voje,  Ignacij,  Migracioni procesi iz Bosne u slovenačkim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. stoljeću, u: Migracije i Bosna i Hercegovina, Sarajevo 1990;

Vojnović, Lujo, Pad Dubrovnika, I, II, Zagreb 1908;

Vrsalović, Dasen, Četverogodišnji rad Instituta za nacionalnu arheologiju i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu (1958, 1959, 1960. i 1961. godine), Starohrvatska prosvjeta, Zagreb 1963, ser. III, 8-9, 269.

Vrcelj, LJubomir, Klirikalna škola u Šibeniku i Zadru (1834-1864), u: Almanah: Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb 1971, 107-121;

Vuič, Joakim, Putešestv³ã po Ungar³i, Valah³i, Moldav³i, Bessarab³i,  Hersonu i Kr(c)imu vo kratcÇ sobstvennom¢ rukom¢ nÇgovom¢ spisano u svato-voznesenskom¢ monast¥ru Giržavki vo Bessarab³i, U Beogradu 1845;

Vujičić, Dušan, Uz 650-godišnjicu osnivanja manastira Krupe, Glasnik, službeni list SPC, Beograd, 49/1968, 10-11, (X-XI), 219-220;

Vujičić, Rajko, Prilog poznavanju ikonopisa benkovačkog kraja, Benkovački kraj kroz vjekove,  zbornik 1, Benkovac 1987, 187-194;

Vuković, Sava, Nikodim Milaš (1845-1915), u: 100 najznamenitijih Srba, Beograd-Novi Sad 1993, 298-303;

Vukomanović, Rade, Dubrovnik,  u: Almanah: Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb 1971, 77-106;

Vukčević, Nikola, Etimologija pojma "Vlah i njegova razna značenja, u: Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajdnica u Jugoslaviji, Titograd 1981, 315-342;

Neurzbuch, Konstant von, Biographisches Lexicon Kaiserthums Oesterreich, 50, NJien 1884;

Vučenović, Dane, Poslije dvije nevolje, Vjesnik, Zagreb, 44/1984, 13293 (9. IX), 8;

Vučetić,  A/ntonije/, Ostrvo Pag, Srđ, Dubrovnik, 6/1907, 2;

Vučetić, Šime, Luka Botić, u: Antun Pasko Kazali, Mato Vodopić, Luka Botić, Juraj Carić – izabrana djela, Zagreb 1973;

Vučković, Jovan, In memoriam S. Kneževiću, Izvještaj o pravoslavnom bogoslovskom sjemeništu u Zadru za š. g. 1889/90, Zadar, 12/1890, 4-11;

Gavazzi, Milovan, Vitalnost običaja pobratimstva i posestrimstva u sjevernoj Dalmaciji, Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zagreb, 2/1955;

Gavrilović, Slavko, Vojvodina i Srbija u vreme prvog srpskog ustanka, Novi Sad 1974;

Gavrilović, Slavko, Migracije, demografija i naseljavanje u Republici Srpskoj Krajini (XIV - XX veku), u: Republika Srpska Krajina, Knin-Beograd 1996;

Galinec, Franjo, Isusovac Ardelio Della Bella i Vuk Stef. Karadžić, u: Vrela i prinosi: zbornik za piviest isusovačkoga reda u hrvatskih krajevima, Zagreb 1944;

Galić, Pavao, Su alcune declamazioni dantesche a Zara nell’Ottocento, u: Dante i slavenski svijet=Dante e il mondo slavo: Dubrovnik, 26-29. X 1981, I, Zagreb 1984, 245-248;

Garagnin, Giovanni Luca, Riflessioni economico-politiche sulla Dalmazia, Zara 1806;

Garanjin, Ivan Luka, Ekonomsko-politička razmišljanja o Dalmaciji, (preveli Josip Posedel i Katarina Hraste), Split 1995;

Gentilizza, Giuseppe, Miscelanea di documenti che si riferiscono alle relazioni della Chiesa Slava ortodoss mista colla Latina in Dalmazia, Roma 1914. (separat);

Grozdanović, Nenad - Jelavić, Ante, Nerazvijena područja Dalmacije (Neki aspekti mogućeg privrednog razvoja nerazvijenih područja Dalmacije za iduće srednjoročno razdoblje-1876-1980), Ekonomski institut Ekonomskog fakulteta u Splitu, Split 1976;

Gestrin, Ferdo, Migracije iz Dalmacije u Marke u XV i XVI stoljeću, Radovi Instituta za hrvatsku povijest, Zagreb, 10/1977, 395-404;

Gestrin, Ferdo, Migracije Slovena u Italiju kroz vekove (sa slovenačkog prevela Biserak Rajčić), Istorijski časopis, Beograd, knj. XXXI, 1984, 67-77;

Gradinić, Petar,  vidi /Amvrosije Kolundžić/;

Graljuk, Boris, Rezultati (pokusnih) arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu “Zidine” u Krupi na Vrbasu, Naše starine, Sarajevo, 1989, 18-19, 99-108;

Grgić, Ivan, Krvarian (vražda) u gornjoj Dalmaciji u XVIII vijeku, Zadarska revija, Zadar, 6/1957, 4, 343-351;

Grgić, Ivan, Lovro Monti, Mogućnosti, Split, 9/1962, 2.;

Grgić, Ivan, Opis Kliškog sandžaka s ove strane Velebita i Dinare iz godine 1572., ZR, 5/1956, 4, 260;

Grgić, Ivan, O ligama i posobama: nekoliko priloga za njiihovo proučavanje, ZR, 3/1954, 1, 1-15;

Grgić, Ivan, Postanak i početno uređenje Vojne krajine kninskoga kotara pod Venecijom, Starine JAZU, 52, Zagreb 1962;

Grisogono, Pietro Nutrizio, Riflessioni sopra lo stato presente della Dalmazia..., Firenze 1775;

Grisogono, Pietro Nutrizio, Notizie per servire alla storia naturale della Dalmazia, Trevigi 1780;

Grmek, Mirko-Dražen, Moscatijeva zapažanja o "morlačkoj" medicini, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. 40, Zagreb 1962;

Grubač, Jordanka, Redovničke oaze u dalmatinskom kršu, Start, Zagreb 22. VII 1989, 535, 61;

Grubišić, Slavo- Mirjana Knežević-Grubišić, Šibenik i šibenska turistička regija, Zagreb 1988;

Grubković, Jakov, Dr Paštroviću vrhu Srbstvohrvatstva, Zadar 1879;

Grupković, Jakov, Zaorija na talijanstvo svoje jedan Dalmatin, Beč 1861, 46-47;

Grujić, Radoslav M., Istoriski značaj Srba u Hrvatskoj, Beograd /1940/;

Gunjača, Stipe, Izbor iz djela, Split 1991;

Gunjača, Stipe, Tiniensia archeologica-historica-topographica I, Starohrvatska prosvjeta, serija III, sv. 6, Zagreb 1958, 105-164;

Gunjača, Stipe, Tiniensia archeologica-historica-topographica II, Starohrvatska prosvjeta, serija III, sv. 7, Zagreb 1959, 7-164 (i separat);

Gušić, Branimir, Naseljenje oko Velebita do Turaka, u: Željko Poljak, Velebit, Zagreb 1969;

Gušić, Branimir, Starohrvatsko naseljenje Ravnih kotara, Radovi IJAZU u Zadru, Zadar, 18/1971, 137-192;

Danilo, Ivan i Jakov Boglić, Popis knjigah koje su u domaćoj knjižnici velegimnazija zadarskoga sahranjene, Programma dell’ i. r. Ginnasio  superiore  in Zara 1851-52, Zara /1852;

Deković, Darko, Novopronađeni glagoljski rukopis u franjevačkom samosatnu na Trsatu, Croatica christiana periodica, Zagreb, 10/1986, 17, 168-172;

Delonga, Vedrana - Burić, Tonči, Greblje - srednjovjekovna nekropola u Ostrovici kod Benkovca, Obavijesti, Zagreb, 16/1983, 3, 48-50;

Delonga, Vedrana - Burić, Tonči,  Greblje - srednjovjekovna nekropola u Ostrovici kod Benkovca, Obavijesti, Zagreb, 17/1984, 1, 22-23;

Delonga, Vedrana - Burić, Tonči, Ostrovica - Greblje, ranosrednjovjekovno groblje, Obavijesti, Zagerb, 21/1989, 1, 31-33;

Delonga, Vedrana - Burić, Tonči, Ostrovica – Greblje, ranosrednjovjekovno groblje, Obavijesti, Zagreb, 22/1990, 1, 35-38;

Denić, Čedomir, Školovanje đaka iz Hrvatske, Slavonije i Dalmacije  u karlovačkoj gimnaziji 1791-1848. godine, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, 3, Beograd 1995;

Deretić, Jovan, Almanasi Vukovog doba, Beograd /1979/;

Desnica, Boško, Arhivski pabirci, Novo doba, Split, 17/1934, 77;

Desnica, Boško, Glagolske matice parohijske crkve sv. Marije u Novigradu pod Velebitom, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd 1926, knj. VI, sv. 1;

Desnica, Boško, Zagorska Dalmacija pod Mlečanima i Turcima, Nova Evropa, /Zagreb/, 1932, knj. XXV, br. 12;

Desnica, Boško, Jedan krajiški statut i nekoliko priloga za proučavanje "lige",  Magazin sjeverne Dalmacije, Split, 2/1935,

Desnica, Boško, Jedna nepoznata buna i jedan neznani mučenik, Šibenik 1929;

Desnica, Boško, Jedna nepoznata buna i jedan neznani mučenik, Magazin sjeverne Dalmacije, Split, 2/1935;

Desnica, Boško, Jedna nepoznata srpska crkva u Šibeniku, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 17/1937, sv. II, 283;

Desnica, Boško, Nekoliko priloga istorijskom proučavanju narodne pjesme, Magazin sjeverne Dalmacije, Split, 1/1934, 7-24;

Desnica, Boško, Nekolko podataka o peraštanskim hajducima i o harambaši Baju Pivljaninu, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 7/1927, sv. 1-2, 179-188;

Desnica, Boško, Odlomci iz istorije kotarskih uskoka: prilike i događaji u Dalmaciji na početku Kandijskog rata, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 50/1928-1929, Split, 1932;

Desnica,  Boško,  Ropstvo Janković Stojana, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, knj. 2, sv. 2, Beograd, 1922;

Desnica, B/oško/, /Stogodišnjica srpskog sinoda u Zadru/, Letopis Matice srpske, U Novom Sadu 1909, knj. 256, 86-87;

Desnica, Boško, Stojan Janković i uskočka Dalmacija: izabrani radovi (priredio Srđan Volarević), Beograd 1991;

Desnica, Boško, Trag o jednom pravilniku na srpskom jeziku iz 1678. god., Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 17/1937, sv. I, 122-123;

Dimitrev, Milan, vidi Bubanović, Milan;

Dobrašinović, Golub, Vuk i sjeverna Dalmacija, u: Benkovački kraj kroz vjekove, zbornik1, Benkovac 1987, 195-205.

Dobrota, Radoslav, Prota Damjan Dobrota, u: Almanah Srbi i pravoslavlje u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb 1971, 51-56;

Dobrota, Damjan¢/, Životopis Silvestra Vučkovića jeromonaha krupskog bivšeg¢ paroha skradinskog¢, SDM za 1861, U Beču 1861;

Dobrota, Damjan/, Stefa¢ Vidosavljević Jeromonah bivšeg Dušepopečitela Drniškog, SDM za 1861, Zadar 1861, 168-172;

Domljan, Žarko, Napis bez provjerenih podataka, Vjesnik, Zagreb, 29/1968, 7385 (10. XII), 8;

Draganović, Krunoslav, Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji, Sarajevo 1939;

Dragić-Kijuk, Predrag R., Duh seoba zatvoren u riznici, Zavičaj, Beograd, 30/1983, 278, 18-19; 279, 18-19;

Drezga,  P., Za opću prosvjetnu obrazovanost, Jug, Spljet, 1/1911, 6, 177-181;

Drndarski, Mirjana, Između prosvetiteljstva i predromantizma (usmena tradicija u Dalmaciji), Beograd 1994;

Drndarski, Mirjana, Tomazeov predgovor za neobjavljenu zbirku dalmatinskih narodnih pesama, Danica za 1995, Beograd 1994, 209-215).

Duboković, Niko, Nadalini, O gradnji cesta u Dalmaciji u doba Francuza, Prilozi povijesti otoka Hvara, Hvar 4/1974;

Dudan, Alessandro, La Dalmazia nell'arte Italiana, Milano, I, 1922;

Duplancich, Vincenzo, Della civiltà Italiana e Slava in Dalmazia, Trieste 1861;

Durković-Jakšić, LJubomir, Srpske biblioteke u Severnoj Dalmaciji, Glasnik, službeni list Srpske pravoslavne crkve, Beograd, 58/1977, 4;

Giadrini, Flavia, Morlacchi e “Morlacchismo”, Padova, anno academico 1986-87;

Giadrini, Flavia, Morlaci u Dalmaciji, prijevod s talijanskog Ivana Profaca, Narodni list, Zadar, 39(129)/1990, br.2018(7718)-2024(7724), 15. rujna 1990-27. listopada 1990;

Đerić, Vaso, O srpskom imenu po zapadnijem krajevima našega naroda, drugo vrlo povećano izdanje, Beograd 1914;

Đorđević, Vladan, Car Dušan: istorijski roman od XIV oga veka u tri knjige: knjiga druga: kralj, U Zagrebu 1920;

Đorđević, R. Miroslav, Srpska nacija u građanskom društvu, Beograd 1979;

Đurđev, Branislav, Esej o istorijskim izvorima, Godišljak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 12/1961;

Đurđev, Branislav, Odnosi između Ohridske arhiepiskopije i Srpske crkve od pada Smedereva (1459.) do obnavljanja pećke patrijaršije (1557.), Radovi ANUBiH, Sarajevo 1970;

Đurđev, Branislav, Srpska crkva pod turskom vlasću do 1557. godine, Historijski pregled, Zagreb, 4/1958, 1;

Đurđev, Branislav, Uloga srpske crkve u borbi protiv osmanske vlasti, Pregled, Sarajevo 1964, 1;

Đurđev, Branislav, Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda, Sarajevo 1964;

Đurđev, Branislav, Uloga srpske crkve u XVII stoljeću, u: Historija naroda Jugoslavije, knj. II, Zagreb 1959;

Đurđev, Branislav, Uloga crkve u istoriji srpskog naroda, Sarajevo 1964;

Đurđević, Stevan, Arhivalije Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Arhivist, 1-2, Beograd 1963;

Đurić, Kako Mihovio Pavlinović prati Luku Botića do Neretve, Mladost, list za hrvatsku katoličku mladež, Zadar, 3/1912, 5-6, 63-64;

Đurić, Stefan, Stefan Đurić iz Zadra javlja Arhimandritu Nikanoru u M. Krku za crkvu u Ceranjama, Šematizam Pravoslavne eparhiej  Bokokotorske, Dubrovačke i Spičanske za godinu 1885, U Zadru 1885, 43;

Ekmečić, Milorad, Vuk i Hrvati (prilog istoriji Bečkog književnog dogovora 1850), Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 38/1987, 9-29;

Ekmečić, Milorad, Stvaranje Jugoslavije:1790-1918, 1, Beograd 1989;

Ekmečić, Milorad, NJolf Dietrich Behschnitt: Nationalismus bei Serben und Kroaten 1830-1914: Analyse und typologie der Nationalen ideologie, München 1980, str. 423, Istorijski glasnik, Beograd 1981, 1-2, 151-160;

Episkop Stefan Knežević (1806, 1853-1890), u: Dalmatinska Lazarica i pravoslavni Kosovljani, Šibenik 1974, 1-7;

Erber, Tullio, Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814, I, Zara 1886;

Erber, Tullio, Storia dell’i. r. Ginnasio Superiore in Zara con lingua d’istruzione italiana, Programma dell’ i. r. Ginnasio Superiore di Zara, Zara 1905;

Erdeljanović, Jovan, O poreklu Bunjevaca, Beograd 1930;

Žeželj, Mirko, Gospar Ivo, Zagreb 1977;

Žeželj, Mirko, Most uzdisaja, Zagreb 1980;

Žeželj, Ćiro, Luka Botić, Književni Jadran, Split, 1/1952, 13, 4;

Žeželj, Ćiro, Botić u Slavoniji, Književni Jadran, Split, 2/1953, 15, 1-6;

Žeželj, Ćiro, Formacija Botićeve knjićevne ličnosti, Književni Jadran, Split, 2/1953, 19-20, 1;

Žeželj, Ćiro, Botićev karakter, Književni Jadran, Split, 2/1953, 16-17, 4;

Živaljević, Dan/ilo/, Medo Pucić, Kolo, Beograd 1902, IV/1, 30-42;

Živulović, Žika, Serafim u severnoj Dalmaciji: ko je izmislio poskupljenja, Politika, 85/1988, 26959 (23. X), 8;

Žuvić, Marijan, “Vuk” plovi počasni krug?, Slobodna Dalmacija, Split, 48/1990, 14357 (19. XII), 12-13;

Zaninović, Mate, Školstvo u Šibeniku i okolici (povijesni pregled), Zagreb 1984;

Zaplata, Rudolf, Trgovaček veze Bosne i Hercegovien sa Dalmacijom 1851. godine, Jadranska straža, Split, 2/1934, 10;

Zelić-Bučan, Benedikta, Bosančica u srednjoj Dalmaciji, Split 1961;

Zelić, P/avle/, O prosvetnim zadužbinama u Dalamciji, u: Severna Dalmacija nekad i sad: odlučna reč u kritičnom času, Beograd 1939;

Zec, Svetozar, Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, u: Vjetrom vijani: spomenica Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”, Zagreb 1971, 9-50;

Zirojević, Olga, Beleške Evlije Čelebije o naseljima na putu od Beograda do Budima u svetlu savremenih izvora, Istorijski časopis, knj. 24, Beograd, 1977, 161-175;

Zirojević, Olga, Putopisi u ogledalu deftera, Prilozi za orijentalnu filologiju, 16-17/1966-1967, Sarajevo 1970;

Zirojević, Olga, Crkve i manastiri na području Pećke patrijaršije do 1683. godine, Beograd 1984;

Zlatović, Stip/an/, Stara crkva i grobište u Vrelu Cetine, Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga društva, U Zagrebu, 5/1883, 4, 102-107;

Zlatović, Stipan, Franovci države presvet. odkupitelja i hrvatski puk u Dalmaciji, Zagreb 1888;

Zorić, Mate, Un „canto„ per il sesto centenario di Dante in nome della Slavia, Studia romanica et anglica zagrabiensia, Zagreb 1965, 19-20, 11-98;

Zorić, Pavle, Sjećanja iz predratnog Zadra, Glas Privredno-kulturne matice za sjevernu Dalmaciju, Šibenik, 1/1929, 30 (3. 10.);

Zoch, Ivan, Botić, Luka, Priručni rječnik sveobćega znanja ili mala hrvatska enciklopedija, knj. I, sv. 11, U Osieku 1886;

Zuković, LJubomir, Vukov pjevač Savo Matov Martinović, Godišnjak Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, Sarajevo, 11/1982, 181-214;

Ivan Lovrić i njegovo doba: referati i saopćenja sa znanstvenog skupa, Sinj 1979. (Zbornik Cetinske krajine, knj. 1);

Ivanišević, Jov. Filip, Srpsko-pravoslavno školstvo u Bosni i Hercegovini, Školski vjesnik, Sarajevo, 16/1909, sv. 8-10, sv. 11-12;

Ivanišević, Risto, Uspomene Riste Ivaniševića - Mostarca 1842-1913, /priredio Vladimir Ćorović/, Brastvo, Beograd 27/1933;

Ivanišević,  Frano, O težačkoj veresiji po Raiffeeisenovi sustavu, Split 1898;

Ivančan, Ivan, Narodni plesovi Dalmacije: III: od Trogira do Karlobaga, Zagreb 1982;

Ivančić, Stjepan, Povijestne crtice o samostanskom III redu sv. O. Franje po Dalmaciji, Kvarneru i Istri i poraba glagoljice u istoj redodržavi, Zadar 1910;

Ivačić, Antun, Kratak kronološki pregled dalmatinske povijesti do 1420, Kalendar Jadran za 1927, Split /1927/, 127-148;

Ivić, Pavle, Dijalektologija srpskohrhatskog jezika: uvod u štokavsko narečje, Novi Sad 1985, 2. izd.;

Ivić, Pavle, O značenju izraza "lingua seruiana" u dubrovačkim dokumentima XV-XVIII veka, Zbornik za filologiju ilingvistiku, knj. XII, Novi Sad, 1969, 73-81 (i separat);

Ivić, Pavle, O porijeklu ijekavskog govora u Benkovačkom kraju, Benkovački kraj kroz vjekove, zbornik 1, Benkovac 1987, 157-170;

Ivić, Pavle, Srpski narod i njegov jezik, Beograd 1971;

Ivić, Aleksa, Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16, 17. i 18. stoleća, Srpski etnografski zbornik, knj. XXVIII, Subotica 1923;

Ilakovac, Boris, Rimski akvadukti na području sjeverne Dalmacije, Zagreb 1982;

Ilić, Jovan, Broj i razmeštaj Srba na teritoriji avnojevske Hrvatske, u: Srbi u Hrvatskoj - naseljavanje, broj i teritorijalni razmeštaj, Beograd 1993, 7-205.

Inalxik, Halil, Osmansko carstvo (klasično doba 1300-1600), Beograd 1974;

Istoria, reda banova bosanski, kraljeva i careva srbski, vladatela crnogorski i turski u srbskoj zemlji, SDM za 1854-59, U Beču 1859, 5-64;

Javor, Jovan, Beseda o nuždi i koristi škola, SDM za godinu 1863, Zadar, 22/1863;

Javor, Jovan, Ivan Sinobad serdar i kavalir (vitez), Narodni koledar Matice dalmatinske, Zadar, 2/1863, 63-72;

Javor, Jovan, Narodni koledar Matice dalmatinske za 1867, Zadar 1867, 84-88;

Jakšić, Nikola, Majstor koljanskog pluteja, u: Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka: Znanstveni skup, Sinj, 3-6. VI 1980, Split 1984, 243-252

Jakšić, Nikola, Privilegium regium episcopo nonensi in villa Islam (problem srednjovjekovnog toponima), Zadarska revija, Zadar, 34/1985, 4-5, 335-352;

Janković, LJubica S. i Danica S. Janković, Narodne igre, VII knjiga, Beograd 1952;

Janković, Đorđe, Etnički prostor Srba na Balkanu u srednjem veku u svetlu arheoloških i pisanih izvora, u: Etnički sastav stanovništva Srbije i Crne Gore i Srba u SFRJ Jugoslaviji, Beograd 1993;

Janković, Marija, Episkopije i mitropolije srpske crkve u srdnjem veku, Beograd 1985;

Japundžić, M., Matej Karaman i vjernici istočnog obreda u Dalmaciji, Marulić, Zagreb, 25/1992, 6, 696-703;

Japundžić, Marko, Matteo Karaman (1700-1771) arcivescovo di Zara, Roma 1961;

Jačov, Marko, Venecija i Srbi u Dalmaciji u XVIII veku, Beograd 1984;

Jačov, Marko, Le guerre veneto-turche del XVII secolo in Dalmazia, Venezia 1990;

Jačov, Marko, Lazar Vujinović - najbolji saradnik vladike Simeona Končarevića, u: Dalmatinski episkop Simeon Končarević i njegovo doba (spomenica o 200-godišnjici njegove smrti 1769-1969), Beograd 1970;

Jačov, Marko, Srbi u Dalmaciji u XVIII veku, Beograd 1978 (doktorska teza);

Jedan njegov stari znanac, Ivan kanonik Stojanović, Dubrovnik, kalendar za prostu godinu 1898, II, U Dubrovniku 1897;

Jelić, Luka, Lički sandžakat i postanje Mletačke krajine, Narodni koledar Matice dalmatinske, Zadar, 36/1898;

Jelić, Roman, Zdravstvo bekovačkog kraja do 1941, Benkovački kraj kroz vjekove, zbornik 1, Benkovac 1987, 285-300;

Jelić, Roman, Novigradski distrikt, Radovi Zavoda JAZU u Zadru, Zadar, 31/1989, 87-173;
Nazad na rubriku   Nazad na rubriku

Pošalji komentar

Komentar

OCJENI PRILOG arrow grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5
Prosječna ocjena: 0 Ukupno glasova: 0

Najpopularnije galerije


oglasi bottom arrow


Find more about Weather in Benkovac, RH